Hanentred paard

Hanentred paard

Hanentred bij paarden is een aandoening waarbij het paard één of beide achterbenen in beweging te hoog optrekt.

Hoe merk je dat een paard hanentred heeft?

Een paard met hanentred tilt één van de achterbenen duidelijk hoger op in beweging, soms tilt het paard dit been extreem hoog op. Het onderbeen wordt daarbij richting de buik bewogen. Soms is het beeld wisselend, een paar passen niet en dan weer één of meerdere passen wel. Het is doorgaans goed zichtbaar wanneer het paard vanuit stilstand weg stapt. In bochtjes wordt het doorgaans erger en ook bij het achterwaarts gaan is het doorgaans goed zichtbaar.

Meestal heeft het paard hanentred aan één been, zelden aan beide achterbenen. Hanentred beperkt zich doorgaans niet tot één gang, maar is meestal zichtbaar in alle gangen, dus stap, draf en galop. Vaak is het wel in de ene gang duidelijker zichtbaar dan in de andere.

Hanentred bij een paard is een afwijkende bewegingsvorm. Door de afwijkende beweging loopt het paard meer risico op overbelasting en blessures.

Waar je hanentred bij het paard ziet tijdens beweging, zie en voel je kramperigheid juist wanneer het paard stilstaat. Heeft het paard last van een knie die soms op slot gaat, dan kan hij ook nog wel eens zijn been hoog optillen wanneer de knie losschiet. Meer hierover in het artikel “Knie op slot (proximale patella fixatie)”.

Hanentred en rijden

Een paard met duidelijke hanentred is eigenlijk niet geschikt voor de sport, daarvoor is de bewegingsvorm te afwijkend. Recreatief rijden kan meestal wel. Maar zoals zo vaak, ook hanentred komt in veel verschillende gradaties voor. Hoe belastbaar een paard met hanentred is, hangt af van de ernst waarin het paard hanentred vertoont en hoe hij zich daarbij voelt.

Waar wordt het door veroorzaakt?

Bij hanentred krijgen de zenuwen van het betroffen achterbeen een verkeerde zenuwprikkel. Hierbij worden de spieren aan de voorkant van het been (die het been strekken) meer geprikkeld dan de spieren aan de achterkant van het been, die het been buigen.

Waardoor die prikkelgeleiding gestoord raakt is niet duidelijk. Mogelijk speelt erfelijke aanleg een rol. Mogelijk spelen ernstige infecties zoals rhino en droes mee. Ook een probleem in de wervelkolom zoals bijvoorbeeld artrose zou een effect kunnen hebben op de prikkelgeleiding naar de spieren van het achterbeen. Het eten van bepaalde planten, zoals biggenkruid, kan ook bijdragen aan de symptomen van hanentred.
Neem je een afwijkende bewegingsvorm bij je paard waar, neem dan contact op met je dierenarts, zodat hij een gedegen onderzoek kan doen en je paard passend behandeld kan worden.

Verloop van de aandoening

Hanentred wordt meestal zichtbaar tegen de tijd dat het paard redelijk volgroeid is, dus vanaf een jaar of drie, maar het kan zich ook later openbaren.
Soms wordt het met de jaren erger, vertoont een driejarige een lichte hanentred en trekt datzelfde paard op latere leeftijd veel meer met dat been. Dat kan, maar hoeft niet.

In de praktijk

Ik heb een aantal paarden met hanentred in mijn klantenkring. Ze worden allemaal gereden, eentje zelfs in de Z-dressuur, een ander in de jacht.
En nee, ik kan hanentred niet verhelpen. Maar, door de afwijkende bewegingsvorm is de kans op overbelasting reëel en de blessure gevoeligheid groter. Focus tijdens behandelingen ligt op het beperken van compensatiepatronen en behoud van bewegingsvrijheid om zodoende het welzijn van het paard te ondersteunen.

Voor het maken van een afspraak bereik je me via:
Tel.nr. 06-20 190 913
Email: info@masjafick.nl

Geplaatst in Uncategorized en getagd met .