Algemene voorwaarden

Wanneer je een afspraak maakt voor een behandeling, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

  • De eigenaar is en blijf altijd verantwoordelijk voor zijn/haar paard of pony, ezel of hond.
  • Alle informatie, die ik verkrijg tijdens en rondom de behandeling, wordt vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld, behoudens voor zover ik daartoe verplicht ben of toestemming heb gekregen.
  • Ik doe mijn best om te helpen het benoemde en/of waargenomen probleem te verminderen en op te lossen. Het kan zijn dat de primaire – onderliggende – oorzaak medisch van aard is en dat die (pas) zichtbaar wordt wanneer het secundaire probleem is opgelost.
  • In het geval je tijdens de behandeling vragen of opmerkingen hebt, stel respectievelijk maakt ze gerust. Ook wanneer jij je niet prettig voelt bij hoe de behandeling verloopt, geef dit dan gewoon aan.
  • Annuleren of verzetten van een afspraak kan tot minimaal 24 uur van tevoren, anders wordt 50% van de prijs in rekening gebracht.
  • Indien ik, door omstandigheden, onze afspraak moet afzeggen, dan doe ik dat zo snel als mogelijk. Gezamenlijk zoeken we vervolgens naar een alternatieve datum en tijd.
  • Betaling wordt via betaalverzoek of bankoverschrijving binnen 8 dagen na de behandeling voldaan of contant direct na de behandeling.
  • Wordt er niet aan de betalingsverplichting voldaan, dan worden de bijkomende kosten doorberekend.

Klachtenafhandeling

Als je over iets ontevreden bent of als je van mening bent dat er in jouw geval een fout is gemaakt, verneem ik dat graag. Ik zal mijn fout en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. En natuurlijk wil ik ervan leren voor de toekomst. Daarom stel ik het zeer op prijs als je me hierover informeert.
Maar ook wanneer je na een behandeling ergens over in zit, aarzel niet en bel gewoon.

Wanneer wij er niet samen uitkomen dan kun je met jouw klacht terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT), waarbij ik aangesloten ben. De onafhankelijke klachtenfunctionaris geeft je advies, helpt met het formuleren van de klacht en het zoeken naar een oplossing.

Mocht door het inschakelen van de klachtenfunctionaris voor het probleem geen oplossing gevonden worden, dan is er de mogelijkheid om naar een onafhankelijke geschilleninstantie te stappen. Daarvoor ben ik aangesloten bij de Geschillen Alternatieve therapeuten (GAT). Deze beoordeelt of de klacht wel of niet gegrond is en doet binnen een bepaalde termijn een uitspraak die bindend is.